Stichting Anisymuz

Op 25 augustus 2014 is ter kantore van notaris van Ee en de Jonge de stichting Anisymuz opgericht. In het bestuur hebben vier personen zitting te weten: Saskia Törnqvist, Ton van Kempen, Albert Zwarteveen en Heleen van der Vlugt.

Het directe doel van de stichting is om gelden te verwerven voor de uitvoering van de symfonische cantate Jona. Deze  avondvullende cantate wordt op 10 april 2015, tijdens de opening van de Jonatentoonstelling in de Grote of Barbarakerk te Culemborg gedeeltelijk uitgevoerd. Op 24 april wordt om 20:00 u., ook in de Grote of Barbarakerk, de hele cantate uitgevoerd. Op messiaenzondag 26 april om 15:00 u, in de H. Hartkerk in Boxtel, en op 1 mei in de Geertekerk in Utrecht, wordt de Jonacantate nogmaals herhaald.

De naam Anisymuz   staat voor Aansprekende, NIeuwe, SYmfonische MUZiek.

Lange termijn doel en motivatie:  Er is een levendige cultuur van musicals en pop opera’s. Amateurmuzikanten kunnen zich bijzonder goed uitdrukken in dit hedendaagse idioom. Men heeft zich deze taal echt eigen gemaakt. Iets dergelijks geldt ook voor de muziek en leden van harmonieorkesten. De symfonische muziek echter wordt niet gedragen door een achterban
van uitvoerende amateurs. Althans haar muziek, klassieke muziek, is een oudere muzieksoort en die wordt vooral uitgevoerd door professionals. Daarmee bouwt ze en onderhoudt ze nauwelijks een eigen amateurpubliek en zeker geen jong publiek dat zich technisch en artistiek kan ontwikkelen in een hedendaags idioom en dat zich echt adequaat kan uitdrukken in een eigen taal. Wij menen dat klassiek (of symfonische) muziek staat voor o.a. diepgang en dat zo muzikaal inzicht en bezonkenheid verloren zal gaan. Immers in dit genre gaat het om juist de muzikale componenten, om componenten als bijvoorbeeld de ontwikkeling van het muzikale materiaal, imitaties van het thema in andere stemmen, het gebruik van sterke tegenmelodieën, gebruik van bijzondere modulaties, het gebruik naar meerdere toonsoorten, hoe wordt na de expositie thematische doorgewerkt, hoe is de bouw, de structuur van een muziekstuk en hoe organiseert de componist de tijd. Deze aspecten zijn nauwelijks aanwezig in de hedendaagse muziekpraktijk. Anisymuz stelt zich daarom tot doel nieuwe symfonische (/of koor- /of kamermuziek) te laten componeren en deze te laten uitvoeren. En dit door amateurs die een nieuw idioom willen leren en die gecoacht willen worden in het appreciëren en het invoelend uitvoeren van een eigentijdse symfonische taal. Amateurmuzikanten worden bijgestaan, studeren samen met profs en voeren samen met professionals deze muziek uit. Hiervoor worden deze amateurs buiten de repetitietijden voortdurend gecoacht. Op academies voor beeldende kunst wordt het vak kunstbeschouwing/kunstanalyse onderwezen. Bovengenoemde aspecten zijn kunstbeschouwelijke aspecten maar dan wel op het gebied van de (algemene) muziek. Anisymuz wil de amateurmuzikant een kunstbeschouwelijke achtergrond geven.

Doel korter omschreven: Anisymuz wil een nieuw idioom van inhoudelijke muziek voor niet geoefende luisteraars en muzikanten toegankelijk maken en hen vormen in dat eigentijdse idioom. Het gaat om moderne klanken, ritmiek en bouw die lerend worden aangeboden. Anisymuz heeft dus een educatief doel. Daarmee houdt verband dat Anisymuz concerten wil organiseren of laten organiseren om ook het publiek (lerend) te brengen tot een affiniteit voor een hedendaagse symfonische taal.

20151103 Logo JPG INVERT 01Gegevens van de stichting:

Postadres: Zaagmolenstraat 9, 4103XW Culemborg.
Telefoon: 0345-778023
Telefoon projectmanager A van der Mullen: 06.8610.4293
Email: denieuwecantate@gmail.com

Kamer van Koophandel nummer: 61330310
Bankrekening: NL35 INGB 000 652 04 09

ooo