Project Bonhoeffer 75

Nieuwe Nederlandse koorliederen:

Aanstaande zaterdag 12 oktober voeren wij met een projectkoor nieuwe Nederlandse muziek uit op gedichten van Dietrich Bonhoeffer. De dirigent is Dirkjan Horringa, de componist Alfons van der Mullen. Het geheel wordt begeleid door klarinet, cello en piano, steeds in afwisselende combinaties.

Dietrich Bonhoeffer:

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer (*1906) op 38e jarige leeftijd werd opgehangen in het kamp Flossenburg. Daaraan ging een langdurig verblijf in gevangenissen aan vooraf. Bonhoeffer was betrokken bij het verzet en in het bijzonder bij de beroemde aanslag op Hitler die maar net mislukte. Deze Duitse theoloog en wetenschapsman bracht zijn laatste maanden in gevangenschap door. Dat waren voor hem dramatische omstandigheden maar hij probeerde zich te concentreren door het schrijven van brieven aan verloofde, familie en vrienden. Als ‘Widerstand und Ergebung’ (Verzet en overgave) uitgegeven maakten deze brieven na de oorlog in heel West-Europa en Amerika diepe indruk. Als wetenschapper was hij de schepper van een monumentale reeks boeken maar in de brieven liet hij zich van zijn meest persoonlijke kant kennen. Onderdeel van het brievenboek zijn 10 gedichten en 3 (op verzoek geschreven) gebeden.

Gedichten en gebeden.

Deze tien gedichten en drie gebeden zijn een spiegel van getormenteerde tijden en ontstonden op het scherp van de snede in de laatste periode. Eerder reisde Bonhoeffer dehele wereld door,

was van vele markten thuis maar tijdens zijn gevangenschap rest hem niets anders dan zelfreflectie en zo bereikt hij een aangrijpende diepgang. Hij was bepaald geen groot dichter maar bij hem komen de grote thema’s van alle tijden tot uiting. Zo krijgen vertrouwen, angst, woede en verlorenheid, liefde die alles aankan, vriendschap, wanhoop, discipline, wreedheid

Voor kaartjes van dit concert, klik links boven op

“Project Bonhoeffer”

en neem het eerste eerklapvenster “Entreekaarten Bonhoeffer”

en menselijkheid in de meest elementaire menselijke verhoudingen en extreme situatie, een eigen gezicht.

Project: Bonhoeffer 75.

De stichting De Roos van Culemborg beweegt zich vrijmoedig en met succes in de driehoek cultuur-samenleving-kerk. Zij doet dat landelijk met rondreizende exposities en projecten en regionaal door ongeveer 100 activiteiten binnen het beoogde speelveld (zie: http://www.deroosvanculemborg.nl) in de Betuwe. Voor 2019 en 2020 staat een groot project gepland waarin we aan de hand van Bonhoeffer’s poëzie grote politieke, culturele en geestelijke thema’s aan de orde stellen. De gedichten en gebeden zijn een unieke invalshoek. Een boekje (In een oplaag van 20.000 tot 30.000. Dit is nog niet het muziekschrift) wordt verspreid in heel Nederland met verschillende benaderingen: literair, beeldend kunst, liederen, gedichten, gespreksvragen, reizen enz. De verspreiding van dit werkschrift in de grote oplage is geregeld. Aan de fondswerving voor het drukken wordt hard gewerkt. Op de sterfdatum van Bonhoeffer (9 april, 2019) presenteren we het boekje in verschillende gevangenissen. In het daaropvolgende jaar werkt ‘het grondvlak’ met het werkschrift. 9 april 2020 is de dag waarop in heel Nederland door bijeenkomsten, voorstellingen en kerkdiensten het project Bonhoeffer 75 culmineert.

De bijdrage van Anisymuz: muziek laten componeren op deze gedichten, het publiceren van deze bladmuziek en het geven van een concert.

Een bijzonder aspect van het gehele Bonhoeffer-project is het op muziek zetten van de gedichten. In de Nederlandse koor- en cantorijcultuur is een opdracht in die zin prikkelend om met partituur van nieuwe muziek op Nederlandse teksten en geschreven voor een actueel thema (de 75ste Bevrijdingsdag) aan het werk gaan. De stichting Anisymuz heeft deze compositieopdracht gegund aan Alfons van der Mullen en zorgt verder voor de publicatie van directiepartituren, koorpartijen en de concertrealisatie.
Wij verwachten dat op tientallen plekken in Nederland in de periode april/mei 2019 – 2020 deze zingbare en moderne toonzettingen van Alfons van der Mullen te horen zullen zijn. De muziek moet een rol gaan spelen tijdens de 4 en 5 mei viering in 2020 als Nederland 75 jaar bevrijd is.

Uitvoering: op 12 oktober zullen om 20:00 uur in de Grote Barbarakerk te Culemborg deze Bonhoeffer-koorwerken ten gehore worden gebracht. Uitvoerenden zijn een projectkoor, begeleid door klarinet (Jooske van Andel), cello (Jaap Blok) en piano (Theo Saris) en onder leiding van de dirigent Dirkjan Horringa.
Arthur Alderliefsten zal de componist Alfons van der Mullen een kort interview afnemen. En er zullen ook enkele gedichten van Bonhoeffer worden voorgelezen. Rieks Hoogenkamp, voorzitter van De Roos, zal het concert afsluiten met een kort woordje.

De entreekaartjes zijn te koop voor € 15,00 bij boekhandel Tomey te Culemborg, op deze site en aan de kerk.

De muziek als bladmuziek en klinkend: Elders op deze site zijn voor de muzikanten de partijen te downloaden. Ook is daar voor iedereen de muziek mee te lezen en te beluisteren, zij het dat het hier vooralsnog computerklanken betreft. Maar de luisteraar kan wel een goed beeld krijgen van het karakter van de muziek. De eigenlijke partituur kan men bestellen via deze site of telefonisch via 0345-518591 of 06.8610.4293. De kosten van partituur (84 pagina’s) zijn € 12,00 met event. porto a € 3,48.

Kunstroute Culemborg

Op de dag van ons concert, 12 oktober, en ook de dag daarna vind in Culemborg de Kunstroute plaats. In het Oude Stadhuis en op 30 atelierlocaties in de stad zijn kunstwerken te bewonderen van 40 kunstenaars.

Zie de website: kunstrouteculemborg.nl