Download muziekpartijen

Hartelijk welkom: Voor het downloaden van de koor-partijen zie hieronder bij “choir” en klik op SATB. Voor het beluisteren: zie onder “Klanken” en klik op “Digital”. Gebruik voor een beter geluid s.v.p. grote luidsprekers.

Welcome: To read or download the choir part please click SATB and to listen to the music, please click the Digital buttons. You can buy the conductor score at denieuwecantate@gmail.com (€ 12,00, postage: € 3,48). Please use big audio boxes. Thank you. “Denieuwecantate” means “the new cantata”.

Wilt u de directiepartituur kopen (€ 12,00 excl. porto €3,48) stuur dan s.v.p. een email naar denieuwecantate@gmail.com. Een zangeres, zanger of instrumentalist heeft de partituur niet nodig: de partijen volstaan.

Gebruik in partituur en alle partijen
hetzelfde versienummer

te vinden op iedere pagina bovenin na “vs”.
Partijen
parts to download
Meeluisteren bij
klinkende partituur
English Versie nummer clar..vcl..pno choir
01 Morgengebed Morning prayer 42 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
02 Avondgebed Evening prayer 29 Clar Pno SATB Digital ….
03 Gebed in grote nood Prayer in great despair 33 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
04 Mensen gaan tot God Men will go to God 26 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
05 Ontglipt verleden Missed past 53 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
06 De dood van Mozes The death of Moses 56 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
07 U was net als ik … NIEUW 4 STEMMIG ◙ ◙ ◙ 22 Pno SATB Digital ….
08 Mens, besef Man, consider 29 a capella SA-Bar Digital ….
09 Wie ben ik ? Who am I ? 62 a capella SA-Bar Digital ….
10 Houd vol! NIEUW 4 STEMMIG ◙ ◙ ◙ 60 a capella SATB Digital ….
11 Dood, kom snel Death, please come 29 a capella SA-Bar Digital ….
12 Tot de nacht Till the night 37 Vcl SATB Digital ….
13 Heilige Geest Holy Spirit 48 Clar Pno SATB Digital ….
– – – – – – ….
OUD DEEL 7 OUD 3 STEMMIG ◙ ◙ ◙ 18 Pno SA-Bar Digital ….
OUD DEEL 10 OUD 3 STEMMIG ◙ ◙ ◙ 53 a capella SA-Bar Digital ….

U kunt de pdf-bestanden van koor-en instrumentenpartijen downloaden en kosteloos gebruiken. Een pagina verder vind u midi-bestanden voor het hele koor (rode kolom) en mp3 bestanden voor afzonderlijke stemmen (4 gele kolommen). Deze zijn voor thuisstudie.
Fijn als u opmerkingen of vragen heeft. U kunt deze richten aan: denieuwecantate@gmail.com. Bij voorbaat dank.