Verloren zoon: subsidiënten

Tot op heden (19 december 2015) mochten wij subsidie ontvangen van de gemeente Culemborg en van het Cultuurfonds Culemborg. Daar zijn we heel blij mee. Wij hopen binnenkort ook van de andere fondsen bericht te ontvangen. Dan kunnen we het project van De verloren zoon project definitief starten. Op 9 februari hebben we inmiddels bericht van alle fondsen gekregen.

Dat betekent dat ook het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB fonds als de Vermeulen Brauckman stichting zich met onze nieuwe cantate willen verbinden. Soms kregen we niet het volle aangevraagd bedrag maar met 90 % zijn wij ook erg blij. We kunnen nu van start.

Wel hebben we te laat opgemerkt dat in dit werk een strijkersgroep nodig is die volledig professioneel is en die goed op elkaar is ingespeeld. Te laat, want de subsidies waren inmiddels de deur uit. En zo’n strijkersgroep gaat aardig meer geld kosten. We hopen daar een creatieve oplossing voor te vinden. En die creatieve oplossing werd een engel in de vorm van het Gilles Hondius foundation.
Vier dagen (!!) na de aanvrage kregen we een toezegging van dit fonds waar we erg blij mee zijn. Zie het logo met een de kliklink van de Gilles Hondius Foundation in de rechter kolom.
Een bedrijf dat ons graag wil steunen is Auto Visscher uit Culemborg met deze link http://www.visscher.nl. Ook andere fondsen die ons project mogelijk maken willen we graag onder uw aandacht brengen. U ziet hun logo’s in de rechter kolom en met er op te klikken kunt u hun websites bezoeken.