Verloren zoon: script

Het script, libretto van de Verloren zoon is op verzoek van Anisymuz geschreven door Andries Govaart uit Wageningen.

Andries Govaart, tekstschrijver

Andries Govaart, tekstschrijver

Cirriculum vitae: Andries Govaart, (1954, Breda) studeerde theologie/liturgie in Nijmegen. Hij was pastor in Arnhem-zuid en werkte in het bisdom Utrecht en in het Dominicanenklooster Huissen voor liturgische toerusting, verdieping en meditatie. Hij heeft zijn eigen bureau ‘viaVia’, tekst en toerusting voor liturgie, bezinning en begeleiding. Publiceert gebeden, liederen, overwegingen en liturgieën, o.m. bij Gooi en Sticht, Abdij van Berne, Boekencentrum (Zingend Geloven) en KRO/RKK Mediapastoraat en het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk.
Hij woont in Wageningen a.govaart[at]planet.nl