Verloren zoon: klinkende partituur, scores with sounds

To read the score of the cantata please click PDF and to listen to the music, please click the Sound buttons.
Please use big audio boxes.
Thank you.

English Score — sounds —
01 Proloog. Groot feest in de hemel. Prologue. Big feast in heaven PDF Digital Life
02 Dit huis valt uit elkaar This house is falling together PDF Digital Life
03 Vader ik heb hier niets te zoeken Father, there is nothing here for me PDF Digital Life
04 Kom, ik geef je wat je toekomt I’ ll give you what you deserve PDF Digital Life
05 Hij had zoveel willen bouwen He wanted to build so many things PDF Digital Life
06 Huis, onbehagen Home without comfort PDF Digital Life
07 Kom laat het geld maar kwistig Let the money roll generously PDF Digital Life
08 Er is geen mais, geen brood There is no corn, no bread PDF Digital Life
09 Gelukkig de mens die inzicht Blessed is the man who got wisdom PDF Digital Life
10 Wat doe ik hier, ver weg van huis What am I doing here PDF Digital Life
11 Vreugde om wie dwaalt Joy for he who goes astray PDF Digital Life
12 Mijn vader, ik sta op en ga My father, I ‘ll wake up and go PDF Digital Life
13 Toen jij was afgereisd When you was departed PDF Digital Life
14 Zie ik je daar verschijnen Look, you are appearing PDF Digital Life
15 Ik heb gezondigd I was a sinner PDF Digital Life
16 De mooiste jas The most beautiful coat PDF Digital Life
17 Het dagje wel This miserable day PDF Digital Life
18 Uw broer leeft Your brother is a live PDF Digital Life
19 We hebben niet/ Ik naar binnen We have not / I won’t enter PDF Digital Life
20 Mijn jong, het klopt My boy, that’s right PDF Digital Life
21 Had jij die weg ook willen gaan? Did you too wanted to go that way PDF Digital Life
22 Epiloog, Groot feest in de hemel Epilogue. Big feast in heaven PDF Digital Life

U kunt de partituren (pdf bestanden) kosteloos gebruiken. Wel prettig als u ons op de hoogte stelt. Dank u.
You can download the scores (pdf files) without costs but lease inform us. Thank you.