Verloren zoon: agenda

logo Gilles HondiusDit is een schets, er staat nog weinig vast. Eerste repetities koor vanaf 18 mei, orkest vanaf 27 mei. Partijen en repetitieschema worden verzonden rond 9 mei.  Onmogelijk, maar het Jona-project werd gedragen door slechts één persoon. Voor deze cantate is dus schreeuwend behoefte aan 3 a 4 mensen die artistiek of organisatorisch meedenken of kleine klusjes uitvoeren.

Legenda: ▲1e Ko = eerste koorrepetitie (alleen koor), ▲aud KO = auditie koorleden. ♥1e Ork = eerste orkestrepetitie (alleen orkest). ♥Aud ork = auditie orkestleden. ▲♥ = studiedag, iedereen present, en ▲♥ = generale, ieder present.
De concerten zijn op 24 sept. (om 20:15 uur te Culemborg) en 25 sept. (in de middag te Doorn) en waarschijnlijk op 30 sept., 8 okt. en/of  15 oktober.

Is het schema slecht te lezen, klik er dan op.

 

20160622 foto agenda