JONA: onze subsidiënten

Op 20 november ontvingen wij van het VSB fonds het bericht dat ze ons project van de symfonische cantate JONA willen steunen met het volledige aangevraagde bedrag. Daar waren wij bijzonder blij mee. De dag daarna kwam een brief van de gemeente Culemborg met een eenzelfde positief bericht. marktculemborgZe kunnen ons helpen met 83% van de gevraagde subsidie. Vervolgens kregen we op 16 december van de Vermeulen Brauckman Stichting bericht dat ze onze cantate willen ondersteunen. Daarbij was het bijzonder sympathiek dat zij een nagezonden begroting ook hebben willen meenemen.
En op 10 december deelde het Prins Bernhard Cultuurfonds ons mee dat ook zij ons project willen steunen. Dit alles geeft ons extra kracht om er tegenaan te gaan. We hebben in ieder geval meteen de logo’s van de fondsen op deze website geplaatst met een link naar de betreffende websites van de donateurs.
Wel zijn we ons ervan bewust dat de verschillende overeenkomsten streng nageleefd moeten worden en dat we financieel nog niet rond zijn. De fondsen vragen immers dat Steunlogowe ook zelf financiele bronnen aanboren. Zo zullen met mond-op-mond reclame moeten zorgen dat onze concerten goed bezocht worden. En is er de vraag aan alle medewerkers en muzikanten om voor Jona via Facebook veel aandacht te vragen. Ook probeert de stichting medewerkers en muzikanten aan te zetten om aan buren en kennissen voor ongeveer € 2,50 couponnen te verkopen. Zo’n coupon geeft bij 8 winkels, bedrijven, pretpaSteunlogo varkentjerken een aardige reductie (Walabi, pizza’s, Kwikfit, etc). En de koper heeft de aanschafkosten van zijn coupon snel terugverdiend. Wanneer we 40 boekjes weten te verkopen verdient het Jonaproject € 1000. Het zijn couponboekjes van sTeun, een actie van Sponsor Europe. Zie http://www.steun.nl.