Zeven wegen van barmhartigheid

Deze pagina is na 29 mei 2021 definitief voltooid.

Hieronder vind u muziekstukken als impressie op een van de zeven barmhartigheden die volgens Matteüs 25:35-36 door Christus zijn genoemd. Ze zijn gecomponeerd door Alfons van der Mullen in opdracht van Stichting DE ROOS van Culemborg. U kunt ze in de kolommen hieronder bij en Digitaal beluisteren. Men kan ze uitvoeren als intermezzo tijdens en liturgie, onderdeel van een themaavond of als zelfstandig concert.

“Dorst”, schilderij van Jeltje Hoogenkamp

Ze zijn bedoeld voor gevorderde amateur muzikanten (meestal twee), begeleid door een professionele pianist. Er is vooral gedacht aan altblokfluiten maar andere instrumenten zijn ook mogelijk. Op verzoek kunnen partijen voor klarinet door ons worden getransponeerd.
Men kan een muziekstuk inleiden met een korte spreuk of gedichtregel. Zie hierover helemaal onderaan de pagina.

Via de kolom “Partituur” kunt u de partituren uitprinten. Als wij een partituur updaten wordt in de “Versie kolom” haar versienummer verhoogd. De solo- en pianopartijen print u uit via de kolommen ernaast. De muziek is vrij van auteursrechten. Drukt u onder op Digitaal dan opent zich een nieuwe pagina. Drukt u dan op het zwart driehoekje in een witte ovaal dan kunt u de klinkende partituur meelezen. De klanken (geluidsmodule) zijn redelijk als u grote boxen gebruikt. Staat daar Live dan hoort u een live-uitvoering.

Kunt u de klankbestanden niet beluisteren dan werkt u waarschijnlijk in een bepaalde setting van Apple/Safari. Met een verzoek aan het hieronder genoemde emailadres zullen dan de bestanden (mp3’s) u rechtstreeks worden toegezonden.

De barmhartigheden: 1 De hongerigen voeden, 2 De dorstigen laven, 3 Vreemdelingen huisvesten,
4 Naakten kleden, 5 De zieken verzorgen, 6 Gevangenen bezoeken, 7 De doden begraven.

ZEVEN wegen van barmhartigheid  
Muziekdelen Voorstel Partituur Versie 2 solopartijen Begeleid Afspelen X X X
4A De naakten kleden Gedicht Partituur 19 2 Altblokfluiten Piano Digitaal 26Empeach
5A De zieken verzorgen Gedicht Partituur 20 2 Altblokfluiten Piano Digitaal 24Barok
6A Gevangenen bezoeken Gedicht Partituur 19 2 Altblokfluiten Piano Digitaal 33Avondklok
7A De doden begraven Gedicht Partituur 16 2 Altblokfluiten Piano Digitaal 28EngelVar
7B De doden begraven Gedicht Partituur 18 2 Altblokfluiten Piano Digitaal 35Rouwstoet
                 
Voor 3 altblokfluiten + piano            
5B De zieken verzorgen Gedicht Partituur 15 3 altblokfluiten Piano Digitaal 50NietsBoom
7C De doden begraven Gedicht Partituur 06 3 Altblokfluiten Piano Digitaal 54Distressed
                 
Voor 1 soloinstrument            
3A Vreemdelingen huisvesten Gedicht Partituur 12 Solo klarinet (Bb) . . . Digitaal 22EenzameH
                 
Werken die nog in de steigers staan            
           
Alle dichtregels – ► ► PDF bestand


Hierboven is weliswaar ieder muziekstuk toebedeeld aan een bepaalde barmhartigheid maar de barmhartigheden lijken inhoudelijk te veel op elkaar of: het bleek onmogelijk om iedere barmhartigheid een geëigende expressie te geven. U bent dus vrij om een muziekstuk van barmhartigheid te wisselen.
Men kan een muziekstuk inleiden met een spreuk of gedicht. In dat geval vind u in de kolom “Gedicht” een suggestie. U vindt de dichtregels verzameld in “Alle dichtregels” (zie onderste kolom). Verder vind u in het werkschrift “ZEVEN wegen van barmhartigheid” (uitgebracht door stichting DE ROOS van Culemborg: http://www.deroosvanculemborg.nl) veel teksten en verwijzingen naar ideeën en teksten rond deze barmhartigheden.
Eventuele vragen en opmerkingen kunt u richten aan: denieuwecantate@gmail.com. Dank u.

Bent u benieuwd naar andere en instrumentale werken van Alfons van der Mullen bezoek dan zijn website alfonsvandermullen.nl. Correspondentie kunt u voeren via: denieuwecantate@gmail.com.

Ter zijde: helemaal rechts ziet u logo’s van subsidiënten. Zij zijn bij dit project NIET betrokken geweest maar omdat ze ons eerder goed hebben ondersteund willen wij de logo’s niet verwijderen.

Dank voor uw bezoek.