Zeven wegen van barmhartigheid

Engelse vlag01 Please scroll down to column #7 Audio and listen to the music.
Duitse vlag01 Bitte gehen Sie unter nach Kolumne # 7 Audio und hören Sie die Musik.
Franse vlag01  Roulez vous s.v.p. jusqu’a colonne # 7 Audio  pour entendre la musique.

Hieronder vind u muziekstukken geïnspireerd door de zeven barmhartigheden die door Christus zijn genoemd (Matteüs 25:35-36). Ze zijn gecomponeerd door Alfons van der Mullen in opdracht van Stichting DE ROOS van Culemborg. U kunt ze in de kolommen hieronder bij en Audio beluisteren. Men kan ze uitvoeren als intermezzo tijdens een liturgie, onderdeel van een themaavond of als zelfstandig concert. Stichting DE ROOS heeft een publicatie uitgebracht: Werkschrift “ZEVEN wegen van barmhartigheid” (3 euro via shop@zevenwerken.nl) waarin u legio voorstellen vindt om evenementen rond de barmhartigheden vorm te geven. Onderhavige composities zijn daar een onderdeel van. Op 18 september 2021 vind in de Barbarakerk te Culemborg de landelijke start- en ontmoetingsdag plaats van het project ‘ZEVEN wegen van barmhartigheid’ (deroosvanculemborg.nl)

“Dorst”, schilderij van Jeltje Hoogenkamp

De muziek is geschreven voor twee gevorderde altblokfluitisten (of dwarsfluitisten) begeleid door een professionele pianist. Op verzoek kunnen partijen (klarinetten?) door ons worden getransponeerd.

De tabel hieronder: Klikt u in kolom 3 dan kunt u een pdf van de partituur downloaden. In kolom 4 vind u de partijen van de instrumenten, 5: de pianopartij. En kolom 6 noemt de versie van het muziekstuk. (Na een up-date komt hier een hoger versienummer). Drukt u bij in kolom 7 op Audio dan opent zich een nieuwe pagina en kunt u de partituur lezen terwijl de muziek meeklinkt. Het geluid (module) is redelijk als u grote boxen gebruikt. Staat daar t.z.t. Live dan hoort u een live-uitvoering. Heeft u een Safari/Apple browser en werkt kolom 7 voor u niet dan kan u de audios ook downloaden via kolom 8 (aanklikken/ rechter muis/ audio opslaan). En met een verzoek aan het hieronder genoemde emailadres kunnen de mp3 audios ook rechtstreeks worden toegezonden.

Muziekdelen ZEVEN wegen van barmhartigheid  
Voor 2 altblokfluiten (dwarsfluiten) + piano  2  3  4
partij
 5
partij
 6  7  8 mp3
1)  Quasi klassiek V  Gedicht Partituur Piano 2 altblokfluiten 28B Audio 24QuasiKlass
2)  Rouwstoet VII  Gedicht Partituur Piano 2 altblokfluiten 28B Audio 35Rouwstoet
3)  Vertelling III  Gedicht Partituur Piano 2 altblokfluiten 35 Audio 08Vertelling
4)  Aan de dis genood I  Gedicht Partituur Piano 2 altblokfluiten 34B Audio 09DisGenood
5)  Engelse variant IV  Gedicht Partituur Piano 2 altblokfluiten 25B Audio 28EngVar
6)  Vanuit een terts II  Gedicht Partituur Piano 2 altbloklfuiten 32B Audio 10VanuitE3
7)  Vanuit een dissonant IV   Gedicht Partituur Piano 2 altblokfluiten 29 Audio 26VanuitDiss
8)  Coriolaan I  Gedicht Partituur Piano 2 altblokfluiten 30B Audio 33Coriolaan
               
Voor 3 altblokflutien (dwarsfluiten) en piano          
9)  Cortège en koraal VII  Gedicht Partituur Piano 3 altblokfluiten 13 Audio 54CortKoraal
10)  Tenslotte wacht ons ontferming V  Gedicht Partituur Piano 3 altblokfluiten 22 Audio 50Tensl.Ontf

Dit zijn de zeven barmhartigheden: I De hongerigen voeden, II De dorstigen laven, III Vreemdelingen huisvesten, IV Naakten kleden, V De zieken verzorgen, VI Gevangenen bezoeken, VII De doden begraven.
Men kan een muziekstuk event. inleiden met een korte dichtregel. Zie kolom 2. Echter de muziekwerken zijn dan wel geschreven met een bepaalde barmhartigheid voor ogen maar het is de componist niet mogelijk gebleken om het typische karakter van elke barmhartigheid afzonderlijk muzikaal vorm te geven. Taal kan dat wel goed, muziek nauwelijks. U moet de werken dus zien “in de geest van”. Daarom kunt u bij een bepaalde barmhartigheid naar believen uit de muziekstukken kiezen. De in kolom 2 gesuggereerde dichtregels zijn dus slechts een voorstel.

En dit zijn alle dichtregels tesamen:► PDF

VOORKAFT 01EE 07

Op het gebruik en uitvoeren van deze muziek rusten geen auteursrechten. Partituren en partijen kunt u dus vrijelijk downloaden. U kunt ook alle partituren bij ons bestellen, u krijgt ze dan gebundeld met een mooie stevige kaft op dubbel A4 formaat (€ 14,-, ex porto. Info: denieuwecantate@gmail.com). Zie de afbeelding hiernaast.

Fijn als u ons op de hoogte stelt van uw bevindingen en (tijdig) t.a.v. een uitvoering.
Bent u benieuwd naar andere werken van Alfons van der Mullen bezoek dan zijn website alfonsvandermullen.nl. Correspondentie kunt u voeren via: denieuwecantate@gmail.com.

Ter zijde: rechts van deze tekst ziet u logo’s van vroegere subsidiënten. Zij zijn bij dit project niet betrokken geweest maar omdat ze ons eerder goed hebben ondersteund willen wij de logo’s niet verwijderen.

Dank voor uw bezoek.