Zeven wegen van barmhartigheid

Deze pagina werkt maar is tot 17 september 2021 in ontwikkeling.

Hieronder vind u muziekstukken als impressie op een van de zeven barmhartigheden die volgens Matteüs 25:35-36 door Christus zijn uitgesproken. Ze zijn gecomponeerd door Alfons van der Mullen in opdracht van Stichting DE ROOS van Culemborg. U kunt ze in de kolommen hieronder bij en Audio beluisteren. Men kan ze uitvoeren als intermezzo tijdens een liturgie, onderdeel van een themaavond of als zelfstandig concert. Stichting DE ROOS heeft een publicatie uitgebracht: Werkschrift “ZEVEN wegen van barmhartigheid” (3 euro via http://www.shop@zevenwerken.nl.) waarin u legio voorstellen vindt om evenementen rond de barmhartigheden vorm te geven. Onderhavige composities zijn daar een onderdeel van. Op 18 september 2021 vind in de Barbarakerk te Culemborg de landelijke start- en ontmoetingsdag plaats van het project ‘ZEVEN wegen van barmhartigheid’ (http://www.deroosvanculemborg.nl.)

“Dorst”, schilderij van Jeltje Hoogenkamp

Onderhavige muziekstukken zijn bedoeld voor twee gevorderde amateur muzikanten, begeleid door een professionele pianist. Gedacht is aan twee altblokfluiten maar andere instrumenten zijn ook mogelijk. Op verzoek kunnen partijen (klarinetten?) door ons worden getransponeerd. Men kan event. een muziekstuk inleiden met een korte dichtregel. Zie verder.

De zeven barmhartigheden opgesomd: I De hongerigen voeden, II De dorstigen laven, III Vreemdelingen huisvesten,
IV Naakten kleden, V De zieken verzorgen, VI Gevangenen bezoeken, VII De doden begraven.

Alle dichtregels ► PDF

In kolom 2 hieronder ziet u bij welke barmhartigheid (I tot VII) het muziekstuk zou kunnen passen. Bij aanklikken vind u de begeleidende korte dichtregel. Ziet u deze s.v.p. als een voorstel. Klikt u in kolom 3 dan krijgt u een pdf van de partituur, kolom 4: de partijen voor de instrumenten, 5: de pianopartij. Kolom 6 noemt de versie van het muziekstuk. (Wordt een werk op fouten gecorrigeerd dan komt en er een update en wordt hier een hoger versienummer genoemd.) Drukt u bij in kolom 7 op Audio dan opent zich een nieuwe pagina en kunt u de partituur lezen terwijl de muziek meeklinkt. Het geluid (module) is redelijk als u grote boxen gebruikt. Staat daar t.z.t. Live dan hoort u een live-uitvoering. Heeft u een Safari/Apple browser en werkt kolom 7 voor u niet dan kan u de audios ook downloaden via kolom 8 (aanklikken/ rechter muis/ audio opslaan). Maar met een verzoek aan het hieronder genoemde emailadres kunnen de mp3 audios ook rechtstreeks worden toegezonden.

Belangrijk: hoewel de muziekwerken zijn geschreven met de barmhartigheden voor ogen is het de componist niet mogelijk gebleken om het eigen karakter van iedere barmhartigheid muzikaal vorm te geven. Taal kan dat goed, muziek nauwelijks. U moet de werken dus zien “in de geest van”. Daarom kunt u bij een bepaalde barmhartigheid naar believen ieder muziekstuk kiezen. De in kolom 2 gesuggereerde dichtregels zijn dus maar een voorstel.

Muziekdelen ZEVEN wegen van barmhartigheid  
Voor 2 melod. instrum. + piano  2  3  4  5  6  7  8 mp3
1)  Vanuit een dissonant IV   Gedicht Partituur Piano 2 instrumenten 22 Audio 26VanuitDiss
2)  Quasi klassiek V  Gedicht Partituur Piano 2 instrumenten 22 Audio 24QuasiKlass
3)  Coriolaan I  Gedicht Partituur Piano 2 instrumenten 21 Audio 33Coriolaan
4)  Engelse variant IV  Gedicht Partituur Piano 2 instrumenten 17 Audio 28EngVar
5)  Een rouwstoet VII  Gedicht Partituur Piano 2 instrumenten 22 Audio 35Rouwstoet
6)  Vanuit een terts II  Gedicht Partituur Piano 2 instrumenten 23 Audio 10VanuitE3
               
Voor 3 melodie instrumenten en piano          
7)  Tenslotte wacht ontferming V  Gedicht Partituur Piano 3 instrumenten 16 Audio 50Tensl.Ontf
8)  Cortége en koraal VII  Gedicht Partituur Piano 3 instrumenten 08 Audio 54CortKoraal
               
Voor 1 soloinstrument . . . . . .            
9)  Een eenzame hond III  Gedicht Partituur   1 instrument 12 Audio 22EenzameH

VOORKAFT 01EE 06 35procent

Voorkaft gedrukte partituur met schilderij “Dorst” van Jeltje Hoogenkamp.

Op het gebruik en uitvoeren van deze muziek rusten geen auteursrechten. Partituren en partijen kunt u dus vrijelijk downloaden. U kunt bovenstaande partituren  ook bij ons kopen; gebundeld en met een mooie kaft (€ 14,-, ex porto: denieuwecantate@gmail.com). Fijn als u ons op de hoogte stelt van uw bevindingen en (tijdig) t.a.v. een uitvoering.

Vragen en opmerkingen kunt u richten aan: denieuwecantate@gmail.com.

Bent u benieuwd naar andere werken van Alfons van der Mullen bezoek dan zijn website alfonsvandermullen.nl. Correspondentie kunt u voeren via: denieuwecantate@gmail.com.

Ter zijde: helemaal rechts ziet u logo’s van subsidiënten. Zij zijn bij dit project niet betrokken geweest maar omdat ze ons eerder goed hebben ondersteund willen wij de logo’s niet verwijderen.

Dank voor uw bezoek.