Partijen voor koor en instrumenten

Hartelijk welkom: Voor het downloaden van de koor-partijen zie hieronder bij “choir” en klik op SATB. Voor het beluisteren: zie onder “Klanken” en klik op “Digital”. Gebruik voor een beter geluid s.v.p. grote luidsprekers.

Welcome: To read or download the choir part please click SATB and to listen to the music, please click the Digital buttons. You can buy the conductor score at denieuwecantate@gmail.com (€ 12,00, postage: € 3,48). Please use big audio boxes. Thank you. “Denieuwecantate” means “the new cantata”.

Wilt u de directiepartituur kopen (€ 12,00 excl. porto €3,48) stuur dan s.v.p. een email naar denieuwecantate@gmail.com. Een zangeres, zanger of instrumentalist heeft de partituur niet nodig: de partijen volstaan.
Hier wordt tot 24-8-2019 aan gewerkt.

Gebruik in partituur en alle partijen
>> hetzelfde versienummer <<

te vinden op iedere pagina bovenin na “vs”.
Partijen
parts to download
Klanken / sounds
English Versie nummer clar..vcl..pno choir
01 Morgengebed Morning prayer 42 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
02 Avondgebed Evening prayer 29 Clar Pno SATB Digital ….
03 Gebed in grote nood Prayer in great despair 33 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
04 Mensen gaan tot God Men will go to God 26 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
05 Ontglipt verleden Missed past 51 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
06 De dood van Mozes The death of Moses 53 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
07 U was net als ik … You were just like me 17 Pno SATB Digital ….
08 Mens, besef Man, consider 27 a capella SA-Bar Digital ….
09 Wie ben ik ? Who am I ? 56 a capella SA-Bar Digital ….
10 Houd vol ! Persist! 53 a capella SA-Bar Digital ….
11 Dood, kom snel ….. 29 a capella SA-Bar Digital ….
12 Tot de nacht Till the night 31 Vcl SATB Digital ….

U kunt de pdf-bestanden van koor-en instrumentenpartijen downloaden en kosteloos gebruiken. Een pagina verder vind u midi-bestanden voor het hele koor (rode kolom) en mp3 bestanden voor afzonderlijke stemmen (4 gele kolommen).
Fijn als u opmerkingen of vragen heeft. U kunt deze richten aan: denieuwecantate@gmail.com. Bij voorbaat dank.

Advertenties