De muziek vooraf beluisteren

Hartelijk welkom. Op deze pagina kunt u de muziek vooraf beluisteren.
Klik daarvoor op een van de gele woorden “Digital” in de rechtse kolom.
Let wel, dit zijn digitale klanken. Wanneer u grote boxen gebruikt valt de machinale klank erg mee. Een smartphone heeft een te kleine luidspreker.

Wilt u de directiepartituur kopen (€ 12,00)? Dat is mogelijk tijdens het concert. U kunt hem ook bestellen (porto €3,48) via email naar denieuwecantate@gmail.com. Dank u.

Partijen
parts to download
Klik hieronder om een muziekdeel
te beluisteren
English Versie nummer clar..vcl..pno choir
01 Morgengebed Morning prayer 42 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
02 Avondgebed Evening prayer 29 Clar Pno SATB Digital ….
03 Gebed in grote nood Prayer in great despair 33 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
04 Mensen gaan tot God Men will go to God 26 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
05 Ontglipt verleden Missed past 53 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
06 De dood van Mozes The death of Moses 56 Clar Vcl Pno SATB Digital ….
07 U was net als ik … NIEUW 4 STEMMIG ◙ 22 Pno SATB Digital ….
08 Mens, besef Man, consider 29 a capella SA-Bar Digital ….
09 Wie ben ik ? Who am I ? 62 a capella SA-Bar Digital ….
10 Houd vol! NIEUW 4 STEMMIG ◙ 60 a capella SATB Digital ….
11 Dood, kom snel Death, please come 29 a capella SA-Bar Digital ….
12 Tot de nacht Till the night 37 Vcl SATB Digital ….
13 Heilige Geest Holy Spirit 48 Clar Pno SATB Digital ….
– – – – – – ….
Deel 7 GEWIJZIGD Oude, 3 stemmige versie ◙ 18 Pno SA-Bar Digital ….
Deel 9 GEWIJZIGD Versie voor klar. en piano ◙ Klar + piano Digital ….
Deel 10 GEWIJZIGD Oude, 3 stemmige versie ◙ 53 a capella SA-Bar Digital ….

Fijn als u opmerkingen of vragen heeft.

Dirigent Dirkjan Horringa

U kunt deze richten aan: denieuwecantate@gmail.com. Dank u.


De Bonhoeffer-koorliederen zijn geschreven met het doel andere koren repertoire te leveren om uit te voeren tijdens de herdenkingen van de tweede wereldoorlog aanstaande mei 2020.

Www: denieuwecantate.nl
Email: denieuwecantate@gmail.com
Stichting De Nieuwe Cantate (Anisymuz) / 0345-518591 / 06.8610.4293